Představení dětí a přijetí k přípravě na 1. sv. přijímání

Představení dětí a přijetí k přípravě na 1. sv. přijímání

Začátkem února započaly děti naší farnosti přípravu k prvnímu svtému přijímání. Při nedělní bohoslužbě byly předtaveny farnosti.

Zobrazit fotky