Svatý týden 2013

Svatý týden 2013

Každý rok můžeme znovu prožívat velikonoční události a připomínat si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, ustanovení svátostí kněžství a eucharistie, jeho umývání nohou učedníků, modlitbu v Getsemanské zahradě, zatčení a vydání na smrt, ukřižování, tiché spočinutí v hrobě a slavné nedělní zmrtvýchvstání...

Zobrazit fotky