Velikonoce 2014

Velikonoce 2014

Na Zelený čtvrtek začínáme znamením kříže slavit velikonoční třídení. Znovu prožíváme Ježíšovo umývání nohou učedníkům, modlitbu v Getsemanské zahradě, zrazení apoštolem Jidášem, odsouzení, ukřižování a pohřbení. Provázanost jednotlivých obřadů podtrhuje to, že propuštění lidu – obvyklé na konci každé mše svaté – zazní až v noci ze soboty na neděli: „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“ Pán totiž vstal z mrtvých.

Zobrazit fotky