První svaté přijímání

První svaté přijímání

Dvanáct dětí naší farnosti oslavilo Den dětí zcela netradičním způsobem. Místo dovádění na hřišti prožívalo jednu z největších slavností v životě, a to setkání s Pánem Ježíšem v Eucharistii. Děti se na tento den poctivě připravovaly a jejich snaha přinesla své plody. V sobotu před slavností poprvé přijaly svátost smíření a v neděli pak mohly poprvé přijmout Tělo Kristovo.

Zobrazit fotky