Dětská mše svatá - 28. 4. 2019

Dětská mše svatá - 28. 4. 2019

Při dětské mši svaté nám provazový žebřík ležící na zemi připomněl Pána Ježíše, který na kříži zemřel a byl položen do hrobu. Už nemohl kázat, ani uzdravovat, byl mrtev. Otec ho však třetího dne vzkřísil. Žebřík vytažený vzhůru symbolizuje to, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých, a tak i nám otevřel cestu do nebe.

Zobrazit fotky