Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Slavnostní poutní bohoslužbu celebroval generální vikář Mons. Jan Paseka, koncelebroval chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt. Doprovázely ji spojené sbory a chrámový orchestr. Po mši svaté bylo možné uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.

Zobrazit fotky