Roráty + snídaně na faře

Roráty + snídaně na faře

Poslední adventní sobotu jsme se sešli ke slavení ranní mše svaté (rorátů), kterou sloužil P. Jiří Heblt, koncelebroval P. Vojtěch Novotný. Po mši následovala již tradiční předvánoční snídaně na faře.

Zobrazit fotky