Salvátorská pouť - Poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Poutní bohoslužba

Letošní poutní bohoslužbu Salvátorské pouti sloužil novokněz P. Karel Dvořák. Po ní jsme se vydali průvodem s obrazem Nejsvětějšího Salvátora na náměstí. Následovala modlitba u sloupu Proměnění Páně a žehnání městu.

Zobrazit fotky