Galerie

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Na letošní slavnostní poutní bohoslužbu přijal pozvání Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královehradecký. Slavnostními zpěvy ji doprovodily spojené sbory a chrámový orchestr. Vystaven byl i milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.

Zobrazit detail

Farní tábor 2018 - Tajuplný ostrov

Farní tábor 2018 - Tajuplný ostrov

Tématem letošního tábora byl Tajuplný ostrov. Přinášíme vám výběr těch nejdůležitějších okamžiků našeho letního dobrodružství, které se odehrávalo na Pastvinách.

Zobrazit detail

První svaté přijímání

První svaté přijímání

Na slavnost Nejsvětější Trojice přijalo 18 dětí z naší farnosti poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Této slavnosti předcházely pravidelné nedělní přípravy s P. Jiřím Hebltem.

Zobrazit detail

Noc kostelů 2018

Noc kostelů 2018

Letošní Noc kostelů proběhla 25. 5. 2018. Tradičně ji zahájili zvoníci vyzváněním zvonů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá s úmyslem za město Chrudim. Na to navázala přednáška P. Jiřího Heblta o novém oltáři. Poté bylo možné navštívit i další kostely - kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Michaela. Otevřen byl i kúr kostela NPM. Po jednotlivých kostelech probíhala série přednášek Krok za krokem kostelem s Tomášem Pavlíkem. I letos vyrazily autobusy na komentované prohlídky pardubických kostelů.

Zobrazit detail

Pouť do Poděbrad a na Libici

Pouť do Poděbrad a na Libici

V sobotu 12. května jsme se vydali na pouť do Poděbrad, na Libici a do Kolína. V Poděbradech nás přivítal "náš" P. Vojta Novotný, se kterým jsme navštívili poděbradské sklárny a poté slavili mši svatou v kostele Povýšení svatého Kříže. Po obědě a poledním odpočinku jsme se vydali pěšky, vláčkem či parníkem na Libici, kde nám otec Vojtěch udělil své poslední novokněžské požehnání. V kostele sv. Vojtěcha jsme se s ním rozloučili písní Církev, kterou s P. Petrem Soukalem před 10 lety složili. V Kolíně jsme si prohlédli katedrálu.

Zobrazit detail

Svěcení nového oltáře

Svěcení nového oltáře

V neděli 8. dubna byl při slavnostní mši svaté v 8:30 hodin posvěcen Mons. Janem Vokálem, biskupem královéhradeckým, nový oltář, ambon a sedes.

Zobrazit detail

Karneval

Karneval

Před začátkem postní doby připravili mladí z naší farnosti karneval pro děti. Tématem byla Sněhurka a sedm trpaslíků. Podařilo se Sněhurku po snězení otráveného jablka přivést zpátky k životu?

Zobrazit detail

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba

Přesně v 0:00 začala půlnoční bohoslužba, při níž jsme si připomínali narození Ježíše v Betlémě.

Zobrazit detail