Kontakty

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1

číslo účtu: 1141055309/0800
P. ThLic. Ing. Jiří Heblt, arciděkan

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt,
arciděkan

Ing. Petra Pudilová, pastorační asistentka

Ing. Petra Pudilová,
farní kancelář

Farní kancelář

Farní kancelář