Kontakty

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1

číslo účtu: 1141055309/0800
IČO: 43498477
P. ThLic. Jan Šlégr, farář

P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D.,
farář

Ing. Petra Pudilová, pastorační asistentka

Ing. Petra Pudilová,
farní kancelář

Farní kancelář

Farní kancelář