Kontakty

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1

číslo účtu: 1141055309/0800
P. ThLic. Ing. Jiří Heblt, arciděkan

P. ThLic. Ing. Jiří Heblt, arciděkan

Miroslav Metoděj Orel, pastorační asistent

Miroslav Metoděj Orel

Ing. Petra Pudilová, pastorační asistentka

Ing. Petra Pudilová, farní kancelář

Farní kancelář

Farní kancelář