Kontakty

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1

IČO: 43498477
Datová schránka: vijc4p6
P. ThLic. Jan Šlégr, farář

P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D.,
farář

Ing. Petra Pudilová, pastorační asistentka

Ing. Petra Pudilová,
farní kancelář

Farní kancelář

Farní kancelář
 
Kostel a jeho variabilní symbol
Chrudim — arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 100
Chrudim — kostel svaté Kateřiny 200
Chrudim — kostel svatého archanděla Michaela 300
Chrudim — kostel Povýšení svatého Kříže 400
Chrudim, Markovice — kostel svatého evangelisty Marka 500
Kočí — kostel svatého apoštola Bartoloměje 600
Orel, Tři Bubny — kostel svatého Jiří 700
Sobětuchy, Pouchobrady — kostel Nejsvětější Trojice 800
Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim (obecně) 900

Variabilní symboly kostelů

Číslo účtu: 1141055309/0800

Pokud chcete přispět na potřeby konkrétního kostela, uveďte variabilní symbol.
Na požádání vystavíme potvrzení o přijatém daru.

Z Chrudimi je spravována farnost Vejvanovice.