Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farním kostelem samostatné farnosti Vejvanovice je kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým presbytářem ze 14. století a barokní lodí, kterou nechal vystavět Štěpán Vilém Kinský. Nákladem Oldřicha Kinského byla přistavěna v roce 1920 polozděná historizující zvonice. Do farnosti dojíždí na nedělní bohoslužbu chrudimský kněz.

Zobrazit na mapěNejbližší bohoslužby na tomto místě

Neděle 28. 5. 2023 - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
10:30VejvanoviceNa dobrý úmysl.
Pondělí 29. 5. 2023 - Památka Panny Marie, Matky církve
Na tomto místě bohoslužba není.
Úterý 30. 5. 2023 - Památka sv. Zdislavy
Na tomto místě bohoslužba není.
Středa 31. 5. 2023 - Svátek Navštívení Panny Marie
Na tomto místě bohoslužba není.
Čtvrtek 1. 6. 2023 - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Na tomto místě bohoslužba není.
Pátek 2. 6. 2023
Na tomto místě bohoslužba není.
Sobota 3. 6. 2023 - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Na tomto místě bohoslužba není.
Neděle 4. 6. 2023 - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10:30VejvanoviceNa dobrý úmysl.