Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže byl původně jedním ze dvou farních chrudimských kostelů. První písemná zmínka pochází z roku 1350, v době husitských válek se zdejší farnost připojila ke svaté Kateřině. Protože se zde nekonaly bohoslužby, kostel chátral až do 19. století, kdy byl přestavěn a roku 1874 znovu vysvěcen. Nyní se využívá k pohřebním obřadům do přilehlého hřbitova a k pravidelným bohoslužbám při svátku Povýšení svatého Kříže (14. září) a na památku zesnulých (2. listopadu).

Zobrazit na mapěNejbližší bohoslužby na tomto místě

Neděle 20. 11. 2022 - Slavnost Ježíše Krista Krále
Na tomto místě bohoslužba není.
Pondělí 21. 11. 2022 - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Na tomto místě bohoslužba není.
Úterý 22. 11. 2022 - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Na tomto místě bohoslužba není.
Středa 23. 11. 2022 - Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Na tomto místě bohoslužba není.
Čtvrtek 24. 11. 2022 - Památka sv. Ondřeje Dung Laca a druhů
Na tomto místě bohoslužba není.
Pátek 25. 11. 2022 - Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Na tomto místě bohoslužba není.
Sobota 26. 11. 2022
Na tomto místě bohoslužba není.
Neděle 27. 11. 2022 - 1. neděle adventní
Na tomto místě bohoslužba není.