Občasník Salvátor


Červnové číslo občasníku Salvátor přináší informace o nadcházející Salvátorské pouti a farním dni, prohlídce zrestaurovaného oltáře svaté Kateřiny a průvodcovské službě v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Najdete zde také doporučení na knihu o II. vatikánském koncilu a oznámení o hudební scholičce pro předškolní děti.

Pokračovat ve čtení

Listopadové číslo občasníku Salvátor nabízí například ohlédnutí za farní poutí do Horní Police, připomínku 110 let od narození Karla Židka, rozhovor s Jiřinou Zrůstovou a Martou Valentovou nebo třeba článek o opravách a restaurování v naší farnosti.

Pokračovat ve čtení

Další vydání občasníku Salvátor obsahuje ohlédnutí za tradiční Salvátorskou poutí, rozhovor s manžely Vaškovičovými i za kulatým výročním Oblastní charity Chrudim.

Pokračovat ve čtení

V dalším čísle občasníku Salvátor najdete kromě zajímavých příspěvků také pastorační plán do konce roku. Věnujte, prosím, pozornost přihlašování na náboženství, zjištění zájmu o společenství mládeže a otázkám o životě a činnosti farnosti.

Pokračovat ve čtení

V novém občasníku Salvátor najdete rozhovor s P. Jiřím, ve kterém se ohlíží za posledními dvanácti lety v Chrudimi. Součástí je i ohlédnutí za uplynulou Nocí kostelů a biřmováním.

Pokračovat ve čtení

V listopadovém čísle občasníku Salvátor si můžete přečíst vzpomínky lidí na P. Josefa Smolu nebo třeba rozhovor s P. Jiřím, který oslavil 25 let kněžství. Najdete zde také ohlédnutí dětí i rodičů na 1. svaté přijímání.

Pokračovat ve čtení

Srpnové vydání občasníku Salvátor obsahuje rozhovor s Ivanou s Miroslavem Svozilovými a jejich dcerou Lucií. Najdete v něm také ohlédnutí za Salvátorskou poutí a plán pastoračních aktivit.

Pokračovat ve čtení

Přinášíme nový občasník Salvátor, který kvůli aktuální situaci vychází zejména v online verzi. Hned po úvodníku P. Jiřího si můžete přečíst rozhovor s paní Mrkvičkovou, dále rozhovor s katechumenem Richardem. Někteří farníci se podělí o to, jak prožívají současný nouzový stav. 

Pokračovat ve čtení

V neděli 24. 10. 2019 vyšlo listopadové číslo farního občasníku Salvátor, ve kterém najdete rozhovor s panem Dr. Hnulíkem, ohlédnutí za farní poutí do Polska nebo například rozhovor s Blankou Kelkovou.

Pokračovat ve čtení

V listopadovém čísle občasníku Salvátor se ohlédneme za Víkendovkou pro děti i Táborovým víkendem pro rodiče. Nebude chybět ani rozhovor s panem Romanem Peškem, novým ředitelem Farní charity Chrudim.

Pokračovat ve čtení

Bezpochyby největší letošní poutí naší farnosti byla pouť po stopách francouzských světců. Navštívili jsme místa jako La Salette – Le-Puy-en-Velay – Ars-sur-Formans –Taizé Paray-Le-Monial – Sept-Fons – Nevers –Vézelay – Paříž.

Pokračovat ve čtení

Přinášíme nové číslo občasníku Salvátor, ve kterém se ohlédneme za Salvátorskou poutí. Najdete v něm také rozhovor s paní Marií Mrkvičkovou, ohlédnutí za farním táborem i plánované pastorační aktivity pro nadcházející školní rok. V příloze se můžete dočíst o cyklopouti do Rakouska.

Pokračovat ve čtení

V březnovém čísle občasníku Salvátor naleznete úvodník P. Jiřího na téma: On je náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný Beránek. Nebude chybět rozhovor s Popelkovými. Tento manželský pár, který řada z nás potkává pravidelně na nedělní mši svaté, jistě znáte z mnoha farních aktivit a společných poutí. Klára Fidlerová se ohlédne za společenským večerem farnosti. Na samotném konci občasníku vás čeká článek Co se děje ve farní kanceláři.

Pokračovat ve čtení

Těsně před začátkem doby postní vychází nové číslo občasníku Salvátor. V úvodníku P. Jiří zrekapituluje vývoj myšlenky nového liturgického prostoru a postupné kroky. V dalším článku najdete jeho ohlédnutí za P. Pavlem Hájkem. Nebude chybět také rozhovor s Ing. arch. Lukášem Pavlíkem či pozvánka na farní pouť do Francie.

Pokračovat ve čtení

V úvodníku říjnového čísla občasníku Salvátor vzpomene P. Jiří, že právě nyní prožíváme památku zemřelých. Paní Skalická se ohlédne za společně prožitým farním dnem a můžete se dočíst o zářijové pouti po jihočeských a rakouských klášterech.

Pokračovat ve čtení

V srpnovém čísle občasníku Salvátor se o své dojmy a vzpomínky z farní pouti do Koclířova podělí manželé Vrabrovi a Eva Vojnová. Děti, které byli na farní táboře, zhodnotí své zážitky a představí se náš nový farník - bratr Metoděj.

Pokračovat ve čtení