Salvátor 60 - červen 2021

V novém občasníku Salvátor najdete rozhovor s P. Jiřím, ve kterém se ohlíží za posledními dvanácti lety v Chrudimi. Součástí je i ohlédnutí za uplynulou Nocí kostelů a biřmováním.

Stáhnout občasník