Salvátor 42 - říjen 2017

V úvodníku říjnového čísla občasníku Salvátor vzpomene P. Jiří, že právě nyní prožíváme památku zemřelých. Paní Skalická se ohlédne za společně prožitým farním dnem a můžete se dočíst o zářijové pouti po jihočeských a rakouských klášterech.

Stáhnout občasník