Salvátor 75 - červen 2024

Červnové číslo občasníku Salvátor přináší informace o nadcházející Salvátorské pouti a farním dni, prohlídce zrestaurovaného oltáře svaté Kateřiny a průvodcovské službě v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Najdete zde také doporučení na knihu o II. vatikánském koncilu a oznámení o hudební scholičce pro předškolní děti.

Stáhnout občasník