Salvátor 75 - poutní příloha - červen 2024

Poutní příloha nabízí detailní přehled farní pouti do Říma, včetně příprav, zážitků poutníků a návštěvy významných míst. Obsahuje také reflexe účastníků a fotografie z putování.

Stáhnout občasník