Ohlášky tohoto týdne

Advent

Vstupujeme do adventní doby, zveme k účasti na rorátech  - ve středu a v sobotu ráno, již v 7:00 hodin. Vezměte si s sebou svíčky.

Adventní brožurka se zamyšlením na každý den je ještě k prodeji na stole mezi lavicemi, cena za jeden výtisk je 30 Kč. 

Také občasník Salvátor je k dispozici. 

Je také připravena nová nabídka knih s křesťanskou tematikou, k prodeji jsou zajímavé tituly pro děti i dospělé, třeba jako pěkný dárek.

 

Vzhledem k současné situaci z důvodu obezřetnosti se pozastavují farní aktivity kromě bohoslužeb, od tohoto týdne nebude ani výuka náboženství, ani farní kavárna.

Ve dnech 10. – 11. 12. plánujeme adventní duchovní obnovu, kterou povede P. Karel Moravec. Téma je Dary Ducha svatého, plakátky jsou na nástěnkách a na webu. Program jsme uzpůsobili tak, aby mohl celý proběhnout v kostele, kde se lépe zajistí dostatečné rozestupy a dodržování dalších opatření v souvislosti s šířením nákazy.

Celodenní adorace a rozšířená příležitost ke svátosti smíření

Celodenní adorace na první pátek bude 3. 12. od 8 do 18 hodin. Pište se na stolku.
Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v pátek od 16 do 18 hodin.