Ohlášky tohoto týdne

Brigáda

Ve středu 15. 9. od 16 hodin prosíme muže o pomoc s trávou na dvorku a odvozem věcí do sběrného dvora. Vezměte si rukavice a nářadí, pokud máte.

Farní pouť

Zveme v sobotu 25. 9. na farní pouť. Navštívíme v Třebechovicích kostel sv. Ondřeje, betlémy a výstavu a potom na Chlumu kostel Proměnění Páně a v Nedělišti kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde budeme mít mši svatou. Odjezd v 7:45 od Sokola, návrat cca v 17 hodin. Cena 250 Kč, hlaste se u Petry Pudilové.

Kalendáře, knihy

Na stolku jsou ke koupi kalendáře na příští rok, 5 druhů. Také nové knihy s křesťanskou tematikou.

Náboženství, spolčo

V následujícím týdnu začíná na faře výuka náboženství, mohou přijít i děti, které přihlášené nejsou, těšíme se.

V pátek 17. 9. v 19 hodin bude společenství mládeže. Zveme všechny od 2. stupně. 

Výlet pro rodiny s dětmi

Bude 2. 10., informace na plakátech a na webu.

Výročí 500 let od vysvěcení kostela sv. Michaela

Ve středu 29. 9. bude poutní slavnost 500. vysvěcení kostela sv. Michaela a vzniku Nového Města. V 17 hodin bude zajímavá přednáška dr. Pavlíka o kostele a hřbitovu Nového Města, v 18 hodin bude poutní mše svatá a v 19 hodin duchovní koncert.