Ohlášky tohoto týdne

Noc kostelů

Zveme v pátek 25. 5. na Noc kostelů, program je na nástěnkách a na farních stránkách. Na stolku jsou také malé plakátky s programem, osobně pozvěte své známé.

První svaté přijímání

Bude příští neděli při mši svaté v 8:30 hodin.
Příležitost ke svátosti smíření pro rodiče dětí a příbuzné bude v pátek od 16 hodin zde v kostele.