Ohlášky z neděle 14. 8. 2022

Nabízíme k zakoupení Salvátorské poutní oplatky s modlitbou.

Survival víkend

Zveme mladé, přibližně ve věku 14-18 na Survival víkend. Uskuteční se 3. - 4. září. Bližší info na plakátu a u Matěje Vtípila.