Ohlášky tohoto týdne

Brigáda na úklid dvora

Prosíme muže ve středu 20. 3. od 16 hodin o pomoc s úklidem dvora - srovnání dřeva, třídění odpadu a odvoz do sběrného dvora.

Farní evangelizační buňky

V neděli 17. 3. 2019 po mši svaté na přednášku o farních evangelizačních buňkách a od 16 hodin na praktickou ukázku.

farnost, která sází stromy

Naše farnost získala kus lesa v lokalitě Tři Bubny. Zatím se jedná o zdivočelý sad, který by měl postupně získat tvářnost hospodářského lesa. Pro zájemce z řad farníků (i dalších) je proto připravena společná brigáda na sobotu 16. března. Sejdeme se u kostela u Třech bubnů v 9 hodin. S sebou (na sobě) pracovní oblečení, s sebou svačinu a motyku, pokud máte.
V pátek 15. března bude od 19 hodin na faře promítání krátkého filmu Muž, který sázel stromy spojené s povídáním Pavla Starého o lese.

Misijní měsíc říjen

V rámci přípravy na papežem Františkem vyhlášený Misijní měsíc říjen nabízíme tyto aktivity:

Adopce nablízko – chceme se modlit za obyvatele našeho města, za naše sousedy a lidi zde žijící. Připravili jsme kartičky s modlitbou a s vyznačením konkrétní oblasti náležející k farnímu obvodu. Prosím vás o rozebrání těchto kartiček a o modlitbu (do konce roku 2019, ale může to být i stále) za lidi zde žijící.

Adopce na dálku – rádi bychom jako farnost adoptovali jedno nebo dvě indické děti a přispívali na jejich vzdělání. K tomuto účelu použijeme postní pokladničky, které jsou přichystány na stolku s tiskovinami. Vezměte si je prosím, pokud se chcete na tomto podílet.

Net for God

Setkání Net for God bude v pátek 24. 3. od 19 hodin na faře. Film, diskuse, modlitba.

Postní výzva

V postní době budeme plnit postní výzvu. Budeme v ní trénovat své duchovní svaly, své srdce. Z něj totiž vycházejí dobré i zlé skutky. Proto se musíme snažit, aby naše srdce bylo v dobré kondici a my konali dobro.

Děti budou každý týden posilovat jednu část těla. V kostele budeme mít činku a na ni budeme každý týden přikládat závaží (nohy, ruce, záda, uši, oči, jazyk), aby naše duchovní svaly rostly. Každý týden dostanete kartičku se svým tréninkovým plánem. Ten obsahuje na každý den jednu výzvu, kterou posílíte své duchovní svaly. Na zadní straně kartičky je modlitba, na tu nezapomeňte. Bez Boží pomoci bychom daleko nedošli.

Dospělí mají připravenu postní výzvu s podněty na každý den. Vyšla jako příloha v Salvátoru, je ještě k dispozici na stolku s tiskovinami.

Přihlašování na tábor

Přihlašování na farní tábor, který bude v termínu 20. – 27. 7. bude spuštěno přes rezervační systém farnosti v neděli 17. 3. v 17 hodin. Přihlašovat je možné děti od ukončené první třídy.

Úklid kostela

Pravidelný úklid kostela bude v úterý 19. 3. od 16 hodin.

Velikonoční bohoslužby

V souvislosti se státním svátkem a také, aby obřady Velkého pátku více odpovídaly liturgickému času dojde ke změně času obřadů:
křížová cesta bude ve 12 hodin
obřady Velkého pátku budou od 15 hodin.
Vše bude ještě na plakátech, vývěskách a na webu.

Zkouška chrámového sboru

Zkouška chrámového sboru bude mimořádně ve středu 20. března již od 18:00 na faře.