Ohlášky tohoto týdne

Kalendáře

K prodeji jsou připraveny kalendáře na příští rok.

Misijní měsíc říjen

V rámci Misijního měsíce října pokračujeme ve středu 16. 10. ve společné modlitbě růžence – tentokrát za hledající, agnostiky a za ty, kteří jsou pod vlivem falešné spirituality.

V sobotu 19. 10. (v předvečer Misijní neděle) zveme k vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby. Všichni zájemci mohou doma zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.

Sbírka příští neděle bude věnována na misie.

Podzimní výlet do hor

Bude v sobotu 19. 10., odjezd je v 7 hodin od kostela. Ještě je několik volných míst. Informace u Petra Soukala.

Přednáška ČKA

Zveme na přednášku ČKA. Přednášející P. Tomáš Mlýnek - Andělská tvář Zlého: Žít a nepřežívat, aneb co všechno nás okrádá o přítomný okamžik. Bude v úterý 22. 10. v 19 hodin ve farním sále.