Ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela

Pravidelný úklid kostela bude v úterý 17. 7. od 16 hodin.

Koncert

Zveme na benefiční varhanní koncert světového virtuosa Karla Paukerta, skutečského rodáka,
varhaníka v americkém Clevelandu. Spoluúčinkuje violista Josef Klusoň.
Bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 21. července od 19 hodin.

Oltář sv. Kateřiny

V tomto týdnu byl odvezen na restaurování, které bude trvat cca 3 roky oltář sv. Kateřiny z kostela
sv. Kateřiny.
Započne také v příštích dnech další etapa opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, už je
postaveno lešení.

Pouť do Francie

Přihlášené prosíme o doplacení 4 000 Kč Petře Pudilové.