Ohlášky z neděle 25. 2. 2024

Celodenní adorace a zpovídání

V pátek 1. 3. bude od 8 do 16 hodin celodenní adorace. Pište se prosím na stolku mezi lavicemi.

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 1. 3. od 16 do 18 hodin.

Postní duchovní aktivita v naší farnosti

Stále je možné přidat se do postní modlitby naší farnosti. Na prázdný lístek napište prosbu, která
vám leží na srdci, a vložte jej do misky. Prosba může být obecná, ale i velmi osobní a konkrétní.
Můžete se podepsat, není to však nutné.
Zároveň si z misky vezměte prosbu někoho jiného a na jeho úmysl se během postní doby modlete
připravenou modlitbu nebo kteroukoli jinou.
Vše je připraveno na stolku.

Postní duchovní obnova

Bude 8. a 9. 3., povede ji P. Pavel Tobek. Program je na plakátech.

Živý růženec

Ještě dnes je možné zapsat se k modlitbě živého růžence – archy jsou na stolku mezi lavicemi. Je
třeba vyplnit i kontakty – telefon a mailovou adresu. Kartičky s rozpisem jednotlivých desátků
dostanete příští neděli.