Ohlášky tohoto týdne

Farní kavárna

Chceme pozvat všechny farníky do farní kavárny, která se bude konat vždy 1x za 14 dní. První bude příští neděli 1.3. Zváni jsou děti, mládež, dospělí, rodiny a senioři. Těšit se můžete na výbornou kávu, čaj, moučník (kdo může, upečte ho prosím). Pro děti bude k dispozici hrací koberec, hračky, deskové hry.

Postní doba

Popeleční středou začíná postní doba. Pro její hlubší prožívání vám nabízíme následující aktivity:
- pro děti je připraven postní deníček s úkoly, který je provede postní dobou
- pro dospělé nabízíme Postní dobu hrou, kde jsou jednotlivé impulsy na postní dny
- ke koupi je brožura se zamyšlením kněží naší diecéze (za 32 Kč)
- k dispozici jsou postní pokladničky, které jsou určeny pro postní almužnu – u nás pro zajištění
dalšího roku studia pro indické děti, které jsme si jako farnost adoptovali
- každý pátek budeme od 17:30 hodin konat pobožnost křížové cesty, povedou ji jednotlivé
skupiny v naší farnosti

Setkání seniorů

Bude v úterý 25. 2. od 15 hodin na faře. Srdečně zveme.

Večer mladých v Luži

Mladí z naší farnosti jsou srdečně zváni na Večer mladých, který se bude konat v pátek 6. března na faře v Luži. Téma bude o Panně Marii a hostem sestra Gabriela Gorčáková. Setkání začíná mší sv. v 17.00 ve farním kostele v Luži. Předpokládaný závěr ve 21.30. Další informace jsou ve vývěsce na plakátku.

Výstava a mše v Hradci Králové

Zveme v sobotu 14. 3. do Hradce Králové na výstavu Uprostřed zemí Koruny české, kde jsou vystaveny i exponáty zapůjčené z naší farnosti. Máme objednánu komentovanou prohlídku. Po ní budeme v katedrále sv. Ducha slavit mši svatou u příležitosti 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška, který je zde pohřben a Jana Pavla II., jehož ostatky jsou zde uchovány. Odjezd ve 13 hodin z autobusové zastávky od Sokola, návrat cca v 18:30. Dotovaná cena 150 Kč.

Zkouška chrámového sboru

Bude v úterý 25. 2. od 19 hodin na faře. Zveme všechny nové zájemce.