Ohlášky tohoto týdne

Farní poutě

Zveme v sobotu 12. května na pouť do Poděbrad a na Libici. Cena 200 Kč.
Máme již připravenou zářijovou pouť po stopách francouzských světců. Program je na nástěnkách a na farním webu. Přihlášky se zálohou a další informace ve farní kanceláři.

Farní tábor

Od neděle 18. 3. 2018, 17:00 hodin probíhá přihlašování na letní tábor.
https://rezervace.farnost-chrudim.cz

Svátost smíření před Velikonocemi

Svátost smíření před Velikonocemi

V příštím týdnu zveme:

- v úterý bude od 15 hodin setkání seniorů
- zkouška chrámového sboru bude v úterý po mši svaté na faře
- setkání Net for God bude v pátek od 19 hodin na faře
- příští neděli bude od 9:45 na faře další setkání ministrantů
- příští neděli po mši svaté bude na faře krátká schůzka pro ty, kdo se přihlásili na úklid fary

Velký úklid kostela před Velikonocemi

Příští sobotu 24. 3 bude od 8:30 hodin velký úklid kostela NPM. Prosíme muže i ženy o pomoc.
Pravidelný úklid 3. úterý v měsíci tedy nebude.