Ohlášky z neděle 19. 5. 2024

Duchovní obnova s otcem Anthonym

Ve čtvrtek 23. května zveme na podvečerní duchovní obnovu pod vedením P. Anthony Saji, člena kongregace vincentinů. Otec Anthony více než deset let vede exercicie po celém světě, dlouhodobě slouží v Keni a Ugandě. Duchovní obnova bude probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie, začne v 17 hodin promluvou otce Anthonyho, v 18 hodin bude mše svatá a po ní komentovaná adorace s modlitbou za uzdravení. Překlad z angličtiny do češtiny je zajištěn. Je možné přijít i jen na část programu.Ohlášky pro další týden

Noc kostelů

Zveme v pátek 7. 6. na Noc kostelů, program je na nástěnkách a na farních stránkách.