Ohlášky tohoto týdne

Nová liturgická úprava

Jak jsme již dříve informovali, chceme zde v kostele nově upravit liturgický prostor – pořídit nový oltář, ambon a sedes. V této věci jsme začali jednat zhruba před rokem, než se návrh vybraný liturgickou komisí biskupství začne realizovat, chceme vás s ním seznámit. V neděli 28. 1. po mši svaté bude zde v kostele jeho autor arch. Lukáš Pavlík, seznámí vás s ním a ukáže i nákresy.

První svaté přijímání

Letos proběhne v naší farnosti první svaté přijímání dětí 2. a 3. tříd. Bezprostřední příprava dětí a rodičů začne v neděli 28. 1. od 16 hodin na faře. První setkání bude více pro rodiče, je důležitá účast nejlépe obou rodičů. Dozvíte se zde všechny potřebné informace a termíny.

Karneval

Zveme víly, princezny, námořníky, rytíře a další na dětský karneval, který bude v sobotu 3. 2. od 15 hodin ve Spolkovém domě.

Modlitba nad Písmem

Začne opět v úterý 16. 1. v 19 hodin na faře a bude pokračovat každý týden.

Společenský večer

V sobotu 10. 2. bude ve Stolanech v restauraci Na Baště od 19 hodin Společenský večer s hudbou a tancem, hraje kapela MIX. Vstupenky budou ke koupi ode dneška po mši svaté v kostele nebo v týdnu ve farní kanceláři. Cena je 150 Kč, výtěžek z večera bude věnován na pořízení myčky na nádobí k farnímu sálu. Prosíme o dary do tomboly, noste je na faru do pondělí 5. 2., potraviny do pátku 9. 2.

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem koledníkům za účast v Tříkrálové sbírce. Výsledky a foto jsou na nástěnce.