Ohlášky tohoto týdne

Net for God

Setkání Net for God bude v pátek 21. 9. od 19 hodin na faře.

Setkání starších ministrantů v Kutné Hoře

Zveme na víkendové setkání pro starší ministranty ve dnech 5. – 7. října v Kutné Hoře. Hlaste se u P. Uhlíře na mail: jan.uhlir@khfarnost.cz.

Výuka náboženství

V tomto týdnu ve čtvrtek 20. 9. a v pátek 21. 9. začne na faře výuka náboženství. Přijít mohou i nepřihlášení.

Víkendovka pro mládež

Zveme všechny děti od 6. třídy na říjnovou víkendovku, která se uskuteční o víkendu 19. - 21. října 2018. Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili zapsáním do připravené tabulky, která je na stolku s tiskovinami. Přihlásit se je možné do dneška. Více informací u Jana Soukala nebo na plakátcích v kostele. Na všechny se těšíme!