Ohlášky z neděle 1. 10. 2023

Celodenní adorace

Bude v pátek 6. 10. od 8 do 16 hodin. Pište se prosím na stolku mezi lavicemi.

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření

Bude v pátek 6. 10. od 16 do 18 hodin.

Duchovní obnova pro ženy

Zveme v termínu 20. – 22. 10. do kláštera na Hoješíně na duchovní obnovu pro ženy, téma Žalmy,
vede otec Jan. Odjezd z Chrudimi v pátek v 16 hodin, konec v neděli po obědě. Přihlášky do úterý
10. 10. u Petry Pudilové.