Ohlášky z neděle 26. 3. 2023

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření

Ke svátosti smíření budete moci využít kromě obvyklé půl hodiny před mší také tyto dny:

pátek 31. 3. NPM 16:00 – 18:00 P. Boguslaw Partyka

pondělí 3. 4. NPM 16:00 – 18:00 P. Štefan Brinda

úterý 4. 4. fara 16:00 – 18:00 P. Josef Roušar

Ve Vejvanovicích na Květnou neděli před mší, případně po ní.

 

Úklid kostelů

Velikonoční úklid kostela sv. Kateřiny bude ve středu 29. 3. po ranní mši, kostela NPM v sobotu 1. 4. od 8:30 hod. Přijďte, prosím, pomoci.

Krátké sdělení

V úterý bylo jednání pastorační rady a jeden z podnětů, kterým jsme se zabývali, bylo ticho v kostele přede mší a po mši. Rád bych s velikou úctou ke každému z vás k tomu pověděl pár slov.
1/ Považuji za lepší, když lidé spolu mluví, než když se spolu nebaví.
2/ Kostel je především místem k setkání s Bohem a je potřeba se chovat tak, abychom druhé nerušili.
3/ V kostele nedržíme bobříka mlčení a musíme si něco říci např. se pozdravit, když přijdeme do lavice, dohodnout se na rozdělení služeb při mši apod.
4/ Pokud chci s někým probírat věci, které nutně do kostela nepatří, je možné druhému např. říci: „Rád bych ti něco pověděl, můžu na tebe počkat venku?“ Totéž platí, i když si s někým chci jen tak popovídat, protože i to je důležité pro vytváření společenství.

Myslím, že bude bohatě stačit, když bez zbytečné úzkostlivosti každý zváží, co pro nerušenou modlitbu druhých lidí může udělat.