Ohlášky tohoto týdne

Celodenní adorace a svátost smíření

V pátek 2. 10. bude v kostele celodenní adorace. Pište se prosím na stolku.

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 2. 10. od 16 do 18 hodin.

Modlitba růžence

V měsíci říjnu vás zveme vždy v pátek od 17:30 hodin ke společné modlitbě růžence v kostele NPM. Jednotlivé desátky příslušného růžence vždy uvede krátké zamyšlení. Rádi bychom, aby se do této modlitby zapojily skupiny naší farnosti – začnou muži, a potom budou následovat děti, ženy, mládež a senioři. Kdo byste se mohl modlit, přijďte vždy před 17:30 do předních lavic.