Ohlášky tohoto týdne

Bohoslužby a možnost sv. přijímání

Od pondělí 23. 11. je možná účast 20 osob na bohoslužbě. K účasti na bohoslužbách v pátek a v neděli se od dnešní 15. hodiny přihlašujte se přes rezervační systém farnosti nebo volejte farní kancelář. V ostatní dny můžete přijít bez rezervace.

Bohoslužby v pátek v 18 hodin a v neděli v 8:30 hodin budou i nadále přenášeny online.

Přistoupit ke svatému přijímání je možné v neděli od 16 do 18 hodin v kostele sv. Kateřiny a v pátek od 16 do 18 hodin v kostele NPM. V tuto dobu je také možná svátost smíření.

Kostel NPM bude otevřen k tiché adoraci ve čtvrtek a v neděli od 19:30 do 20:30 hodin.

Brožury a farní časopis

K dispozici v kostele jsou brožury Advent, cena 26 Kč.
Dnes také vychází další číslo farního občasníku Salvátor, je k dispozici v kostele nebo na farních stránkách.

Žehnání adventních věnců

Příští neděle je 1. Adventní, požehnat adventní věnec si můžete nechat při mši svaté, pokud na ní budete nebo odpoledne v kostele sv. Kateřiny od 16 do 18 hodin.

Adventní věnce

Příští neděle je 1. Adventní, požehnat adventní věnec si můžete nechat buď při mši, pokud na ní budete nebo odpoledne v kostele sv. Kateřiny od 16 do 18 hodin.