Ohlášky z neděle 4. 12. 2022

Zpívání pro děti a kavárna pro rodiče

Dnes po mši svaté zveme děti na nácvik zpívání koled na bohoslužbu o Štědrém dnu. Pro rodiče bude otevřena farní kavárna.  

Mikulášská besídka

Bude dnes od 14:30 na faře. Zveme děti i rodiče. Informace na plakátech.

Večer chval

Ve středu 7. 12. bude od 18 hodin večer chval, který se přes zimní období přesune ze slatiňanského kláštera do chrudimského Spolkového domu. Zveme.

Vikariátní konference

Ve čtvrtek 8. 12. Bude opět po roce zde v Chrudimi zasedání kněží chrudimského vikariátu. Začne mší svatou ve farním kostele v 9:30 hodin, na kterou jste zváni, kdo můžete. Potom bude pokračovat jednáním na faře. Potřebujeme pomoci s občerstvením, kdo můžete něco připravit, domluvte se prosím s Petrou Pudilovou.

Adventní duchovní obnova

Zveme příští sobotu 10. 12. na adventní duchovní obnovu. Vede P. Karel Moravec, téma Dary ducha svatého. Program je na plakátech a farních webových stránkách.

Cena Národního památkového ústavu pro oltář z Chrudimi

Zveme v neděli 11. 12. od 14 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na komentovanou prohlídku oceněného restaurovaného oltáře. Šiřte tuto informaci dále, pozvěte své blízké a sousedy.

Adorace

Ve středu 7. 12. bude v 19 hodin adorace v kapli na faře.