Ohlášky tohoto týdne

Celodenní adorace a rozšířená příležitost ke svátosti smíření

Celodenní adorace bude v pátek 7. 5. od 8 do 16 hodin v kostele.
V pátek od 16 do 18 hodin bude rozšířená příležitost ke svátosti smíření.

Růžencová cesta

V neděli 16. května se vydáme na pouť na úmysl papeže Františka.
Vyjdeme v 15 hodin od hřbitova v Kočí, cestou se budeme modlit růženec za ukončení pandemie. V 16 hodin bude májová pobožnost v kostele u Třech Bubnů u opravené sochy Panny Marie. Zveme mladé i starší, jednotlivce i celé rodiny.

Výzva papeže Františka k měsíci květnu

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Iniciativa se nese ve znamení biblického citátu „Církevní obec se naléhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5). 

Třicet poutních míst z celého světa se bude střídat v modlitbě živého růžence, papež František stanovil pro každý den modlitební úmysl.

V naší farnosti se chceme připojit k této iniciativě modlitbou růžence na tyto úmysly z třiceti domovů naší farnosti. Na farním webu www.farnost-chrudim.cz se zaregistrujte k modlitbě růžence ve vámi vybraný den. Můžete preferovat datum nebo úmysl Svatého otce na ten den.