Setkání nad Biblí

Kontakt

Vedoucí skupiny: Pavel Starý
Email: stary(zavináč)dlhk.cz

Setkání nad Biblí

Tato aktivita vznikla v návaznosti na Kurz Alfa a pravidelné setkávání začalo od ledna 2016. Děje se tak obvykle dvakrát do měsíce v průběhu školního roku. Dnem setkání je středa od 19 hodin.

Program, který trvá zhruba hodinu, se již jasně vyprofiloval. Zahajuje se vždy úvahou nad úryvkem z Bible, který má spojitost s probíraným tématem, o kterém je následně výklad. Na závěr je společná modlitba a požehnání. Zatím byl probrán všeobecný úvod týkající se např. inspirace Písma svatého, historických souvislostí, kánonu knih a jeho vzniku. Pokračuje se knihami Starého zákona a potom bude pozornost zaměřena na Nový zákon.

Výklad postupuje zhruba po časové ose. Účastníci setkání po probrání určitého uceleného okruhu obdrží písemný materiál, podle kterého se pracuje. Tak mohou ti, kteří nemohou vždy přijít, sledovat probíranou látku. Zároveň je také možné aby se připojili případní noví zájemci.

Smyslem setkávání je především hlubší porozumění Božímu slovu a zároveň se takto vytváří prostor pro prožívání společenství.

Další skupiny