Putovní svatyňky

Kontakt

Vedoucí skupiny: Jitka Mikanová
Telefon: +420 605 064 463

Putovní svatyňky

Již od roku 1995 putují v naší farnosti čtyři putovní svatyňky s milostným obrazem Matky a Královny třikrát podivuhodné – je vnějším znamením vnitřního spojení s původní svatyňkou v Schönstattě.

18. října 1914 tam byla uzavřena úmluva lásky mezi paterem Josefem Kentenichem a jemu svěřenými studenty. „Nic bez Tebe – nic bez nás!

Panna Maria žádá spolupráci, aby odtud mohla působit: „Udělejte všechno, co Ježíš žádá“ . Přispějete k obnově svého srdce, rodiny, církve, vlasti, celého světa. Panna Maria se stává tímto zasvěcením v úmluvě lásky nejen naší přímluvkyní a ochránkyní, ale i naší Vychovatelkou a vzorem, podle jejího postoje a s jejím vedením utvářet postoje naše. Je bezpečnou cestou ke Kristu. Ve svatyňce nám dává milost domova, vnitřní proměny a apoštolské plodnosti. Panna Maria nabídku přijala. Je postaveno na 200 věrných kopií původní svatyňky v 30 zemích světa.

U nás tato svatyňka je v Rokoli u Nového Města n. Metují.

Miliony lidí přijímají putovní svatyňku, vždy v okruhu 10 míst (rodin, domácností) se po 3 dnech za měsíc vystřídají. Kdo ji přijímá, otevírá dveře Panně Marii, aby darovala svou mateřskou péčí to, co potřebujeme.

A my ji můžeme s radostí dát naši snahu. Tuto spolupráci od nás žádá.

Kdyby se měl někdo zájem připojit do tohoto putování a přijímat tuto svatyňku u sebe doma, tak mě prosím kontaktujte.

Další skupiny