Společenství manželů

Kontakt

Vedoucí skupiny: Josef Vostrovský
Email: josef.vos(zavináč)seznam.cz

Společenství manželů

Společenství manželů vzniklo před třemi lety z touhy scházet se a sdílet svoji víru s druhými lidmi v podobné životní situaci. Na začátku jsme se sešly 4 manželské páry s otcem Jiřím (někteří se ani moc neznali) a uvažovaly, jak by měla setkání vypadat. Z několika návrhů a postupným vývojem vzešlo schéma obsahující Lectio divina.

Setkáváme se 1x za 14 dní v jiné domácnosti a domácí manželé mají na starosti průběh večera moderování, přípravu textů a také něco z kulinářských nápadů. Někdy s námi bývá o. Jiří. Po úvodní modlitbě, případně písni, se 2x čte text evangelia následující neděle. Poté je asi 10 - 15 minut čas v tichu o textu přemýšlet. Následně může každý říci slovo nebo nějakou část, která ho oslovila. Nakonec se k textu vyjádří postupně všichni účastníci. Každý má prostor říci druhým, jak se téma daného úryvku dotýká jeho života, jeho okolí, vztahů apod. Bývá to velice osobní chvíle, kdy se postupem let vytvořila atmosféra důvěry a upřímného naslouchání. Když se člověk v takové situaci otevírá druhým, může z toho být silné svědectví, inspirace pro ostatní nebo zamyšlení se nad sebou, jak jsem na tom v dané věci vlastně já?

Na závěr se pravidelně modlíme modlitbu za ohrožená manželství, někdy desátek růžence na konkrétní úmysl. Myslíme, že jsme velmi pestrá skupina. Spojuje nás stejná víra, chuť žít společenství a sdílet své názory a životní zkušenosti. Společná setkání nás také utvrzují ve víře a životním stylu vyplývajícím z křesťanství, protože ve společnosti to bývá jinak. Pokud vás naše společenství zaujalo, rádi vás mezi sebou přivítáme.

Další skupiny