Skupiny ve farnosti

Setkání nad Biblí

Tato aktivita vznikla v návaznosti na Kurz Alfa a pravidelné setkávání začalo od ledna 2016. Děje se tak obvykle dvakrát do měsíce v průběhu školního roku. Dnem setkání je středa od 19 hodin.Program, který trvá zhruba hodinu, se již jasně vyprofiloval. Zahajuje se vždy úvahou nad úryvkem z Bible, který má...

Zobrazit skupinu


Živý růženec

V naší farnosti působí od roku 2010 společenství živého růžence. Živý růženec je způsob modlitby růžence, kdy jsou jednotlivá tajemství rozdělena mezi 20 lidí, z nichž každý se denně modlí určitý desátek a na dálku tvoří společenství s ostatními členy. Tyto desátky se každý měsíc mění, posunují se o...

Zobrazit skupinu


Putovní svatyňky

Již od roku 1995 putují v naší farnosti čtyři putovní svatyňky s milostným obrazem Matky a Královny třikrát podivuhodné – je vnějším znamením vnitřního spojení s původní svatyňkou v Schönstattě. 18. října 1914 tam byla uzavřena úmluva lásky mezi paterem Josefem Kentenichem a jemu svěřenými...

Zobrazit skupinu


Společenství mládeže

Ahoj! Jsme mladí lidé z naší chrudimské farnosti. Pravidelně se scházíme v prostorách fary, abychom se společně sdíleli, modlili, zpívali, hráli nejrůznější hry a rostli v lásce ke Kristu a jedni k druhým. Chceš-li se přidat, chodíš-li alespoň na 2. stupeň ZŠ, tak rozhodně neváhej, ozvi se nám a přijď. Rádi Tě...

Zobrazit skupinu


Společenství maminek

Maminky se schází pod patronací svaté Zdislavy jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 19 hodin na faře. Náplní setkání je sdílení, modlitba, podstatnou část tvoří hudba – písně chval s kytarou a dalšími nástroji. Zpěvem doprovází také adorace a modlitbu růžence. Jedenkrát ročně jezdí na duchovní obnovu pod...

Zobrazit skupinu


Společenství manželů

Společenství manželů vzniklo před třemi lety z touhy scházet se a sdílet svoji víru s druhými lidmi v podobné životní situaci. Na začátku jsme se sešly 4 manželské páry s otcem Jiřím (někteří se ani moc neznali) a uvažovaly, jak by měla setkání vypadat. Z několika návrhů a postupným vývojem vzešlo schéma...

Zobrazit skupinu


Setkání seniorů

Senioři se v naší farnosti scházejí 1x měsíčně, kromě prázdnin, vždy v úterý od 15 hodin. Je to společenství otevřené pro všechny, kdo chtějí pobýt spolu, společně se pomodlit, někdy zazpívat, sdílet se se svými radostmi i starostmi, více se poznat, nebýt sám, prostě prožít hezké odpoledne. Setkání probíhá...

Zobrazit skupinu


Ministranti

Ministranti (z latinského slova ministrare – sloužit) slouží při mši svaté u oltáře. Mezi jejich úkoly patří příprava potřeb k liturgii a služba při ní. Pokud se chceš k této službě přidat, přijď čtvrt hodiny před nedělní mší svatou do sakristie.

Zobrazit skupinu


Hluboké koření

Hluboké koření je skupinou mladých lidí z naší farnosti, kteří se svým zpěvem a životem snaží hluboce kořit Bohu. Kapela vznikla už v roce 2002, neustále se obměňuje a vítá nové členy. Hlavní náplní je doprovod dětských mší svatých v Chrudimi. Pořádají také tradiční zpívání u jesliček či před...

Zobrazit skupinu


Chrámový sbor

Chrámový sbor arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie je patrně chrudimské vokální těleso s nejdelší tradicí vůbec, neboť existence organizovaného vokálního sdružení (literátské bratrstvo) je v tomto chrámu doložena již koncem 15. století. V čele sboru stáli přirozeně ředitelé kůru a varhaníci, z...

Zobrazit skupinu


Smíšený sbor Salvátor

Smíšený sbor Salvátor byl založen v roce 1999, původně jako mládežnické pěvecké těleso, dlouhou dobu složené takřka výhradně z řad středoškoláků a vysokoškoláků, pocházejících z Chrudimi a okolí. Svým názvem se sbor hrdě hlásí k chrudimské duchovní tradici – uctívání Spasitele skrze milostný obraz...

Zobrazit skupinu


Net for God

Mezinárodní ekumenická fraternita Net for God je sítí modliteb, formace a evangelizace. Vznikla v roce 2000 z podnětu Komunity Chemin Neuf, aby napomáhala jednotě křesťanů a pokoji ve světě. Net for God dnes existuje v šedesáti zemích světa. Každý měsíc (v naší farnosti zpravidla poslední pátek v měsíci) je...

Zobrazit skupinu


Česká křesťanská akademie

ČKA přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Sdružuje občany, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti, i organizace hlásící se ke stejným cílům. Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých...

Zobrazit skupinu


HC Klofani

Tým je jedním ze zakládajících členů Křesťanské amatérské hokejové ligy a historicky prvním držitelem Biskupského poháru v sezóně 2011/2012. Své vítězství zopakoval také v sezóně 2014/2015 a přidal i dvě stříbrné pozice v sezóně 2012/2013 a 2016/2017. Velkou radost nám dělají také ocenění v kategorii...

Zobrazit skupinu


PAFATAS

Jsme skupina amatérských tanečníků vedená profesionálním lektorem. Naším cílem je v rámci vstřícného mužského společenství posouvat hranice našich tanečních možností až do netušených oblastí. Svými vystoupeními se snažíme pobavit nejen návštěvníky pravidelného farního společenského večera. V...

Zobrazit skupinu