Služby kněze

Bohoslužby

V naší farnosti se slaví každý den mše svatá. Rádi při ní budeme pamatovat na vaše úmysly (intence). Vždy je třeba předem dohodnout termín buď v sakristii, nebo ve farní kanceláři.


Svátost křtu

O křest dětí žádají jejich rodiče. Aby dítě mohlo být pokřtěno, je nezbytným předpokladem, že bude vychováváno ve víře v Ježíše Krista, jak ji předává katolická církev. S žádostí o křest dítěte se můžete obrátit na kněze a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným křtem. Udělení svátosti křtu předchází příprava rodičů (většinou 2 - 3 setkání). Dospělý člověk žádá o křest sám. Příprava na přijetí svátosti křtu trvá v tomto případě 1 - 1,5 roku podle okolností a situace žadatele. Ať už jde o křest dítěte či dospělého nebo přijetí do společenství katolické církve či přípravu na přijímání svátostí dosud nepraktikujícími katolíky, obraťte se s důvěrou na kněze ve farnosti, který vám rád poskytne bližší informace.


Svátost smíření

Svátost smíření je možné v naší farnosti přijmout v kostele před každou mší svatou. Kněz je k dispozici půl hodiny před začátkem každé bohoslužby ve zpovědnici. V týdnu před prvním pátkem v měsíci je tato příležitost ještě rozšířena. Kněze můžete požádat o udělení této svátosti i mimo výše uvedenou dobu i mimo zpovědnici. Jsme připraveni také k duchovnímu rozhovoru nebo k osobní modlitbě s vámi. Rádi svátostí smíření posloužíme vašim nemocným u vás doma či v nemocnici, domově pro seniory nebo v hospici.


Svátost nemocných

Svátost nemocných se v naší farnosti uděluje při společném slavení v rámci mši svaté pravidelně jedenkrát do roka (zpravidla na jaře), individuálně dle potřeby kdykoliv. V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověka, je dobré se na nás obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí nemocných poslouží potřebným, a to ve zdravotnických zařízeních nebo u vás doma.


Svátost manželství

Snoubenci, kteří chtějí přijmout svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v chrudimské farnosti, se musí obrátit na kněze, a to nejméně 2 měsíce před zamýšleným sňatkem. Bude vás informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Samotnému slavení církevního sňatku předchází příprava (zpravidla šest setkání).


Žehnání

Duchovní také rád na požádání podle tradice katolické církve požehná vaše byty, domy, drobné předměty náboženské úcty a další věci, které se obvykle žehnají (například automobil).


Pohřeb

O křesťanský pohřeb pozůstalí žádají kněze. Nejprve je třeba dohodnout termín pohřbu. Pohřební obřady se konají v kostele a na hřbitově, nebo v obřadní síni. Forma posledního rozloučení se řídí církevními předpisy a přáním rodiny.