Výzva papeže Františka k měsíci květnu

Datum Úmysl Přihlášení Účast
1. 5. 2021 Za všechny zesnulé P. Jiří;
2. 5. 2021 Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými Pudilovi; Svozilovi ;
3. 5. 2021 Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné Soukalovi; Svozilovi;
4. 5. 2021 Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti Halámkovi; S.+V.Vostrovských; Mekotovi; Svozilovi; Petra;
5. 5. 2021 Za všechny děti a dospívající Jiřina Zrůstová, Eva Vojnová; Svozilovi;
6. 5. 2021 Za všechny mladé lidi Eva Novotna; Libuše Hrudová; ivanka Svozilová ;
7. 5. 2021 Za všechny rodiny Marie Š.; Jiřina K.; Ivana Svozilová;
8. 5. 2021 Za všechny pracovníky médií Anna Nevrlá; Ludmila a Václav J.; Petra ;
9. 5. 2021 Za všechny seniory Marelovi; Ivanka S.;
10. 5. 2021 Za všechny lidi s postižením Marie Stará; Hana Vitáčková; Ludmila a Václav J.;
11. 5. 2021 Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi Eva; Libuše Hrudová;
12. 5. 2021 Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději Anna Nevrlá; Hana Vitáčková; Novotna ;
13. 5. 2021 Za všechny vězněné Marek s rodinou;
14. 5. 2021 Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu Mekotovi;
15. 5. 2021 Za všechny migranty S.+V.Vostrovských;
16. 5. 2021 Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi Pavlišovi; Novotna;
17. 5. 2021 Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací Sellákovi;
18. 5. 2021 Za všechny lékaře a zdravotní sestry Richard a Iveta; Matouškovi;
19. 5. 2021 Za všechny lidi ve válce a za světový mír Matyskovi; Novotna;
20. 5. 2021 Za všechny lékárníky a zdravotnický personál Drahokoupilovi;
21. 5. 2021 Za všechny sociální pracovníky Blanka Rambousková;
22. 5. 2021 Za všechny dobrovolníky Chvojkovi;
23. 5. 2021 Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče Libuše Hrudová;
24. 5. 2021 Za všechny, kteří poskytují základní služby Popelkovi;
25. 5. 2021 Za všechny učitele, studenty a pedagogy Pavel a Markéta; Petr a Alena ;
26. 5. 2021 Za všechny pracující a podnikatele Libuše Hrudová;
27. 5. 2021 Za všechny nezaměstnané Třešňákovi;
28. 5. 2021 Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny Marie Stará;
29. 5. 2021 Za všechny zasvěcené muže a ženy Halámkovi;
30. 5. 2021 Za církev Halámkovi;
31. 5. 2021 Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života Marie Stará; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Přihlašování již není možné.