Pouť po západočeských klášterech

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 5. 2015
  • Místo: Západní Čechy

Pozvánka

Chcete využít prodloužený víkend? Vydejte se s námi po západočeských klášterech. PROGRAM Pátek 01.05.2015 05.00 Odjezd z Chrudimi na Svatou Horu u Příbrami (187 km) 08.00 Příjezd na Svatou Horu 09.00 Mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie 10.00-11.00 Prohlídka poutního areálu 11.30 Odjezd ze Svaté Hory do Plasů (88 km) 13.30 Příjezd do Plasů 14.00-15.00 Prohlídka kláštera (bývalé cisterciácké opatství a kostel Nanebevzetí P. Marie) 15.30 Odjezd z Plasů do Mariánské Týnice (13 km) 15.45 Příjezd do Mariánské Týnice 16.00-17.15 Prohlídka kláštera (bývalé proboštství plaských cisterciáků u poutního kostela Zvěstování P. Marii) 17.30 Odjezd z Mariánské Týnice do Teplé (54 km) 18.30 Příjezd do Teplé 18.30-19.00 Ubytování v hotelu Klášter Teplá 19.00 Večeře v hotelu Sobota 02.05.2015 8.00 Snídaně v hotelu 9.00 Mše svatá v klášterním kostele Zvěstování P. Marii v Teplé 10.30-11.30 Prohlídka kláštera premonstrátů 12.00 Odjezd z Teplé do Waldsassenu (61 km) 13.30 Příjezd do Waldsassenu v Bavorsku 14.00-15.30 Prohlídka papežské Baziliky minor a klášterní knihovny cisterciáckého kláštera 15.45 Prohlídka kaple Svaté trojice u Waldsassenu (3 km) 16.15 Odjezd z Waldsassenu do Mariánských Lázní (42 km) 17. 15 Příjezd do Mariánských Lázní 17.15-18.15 Mariánské Lázně – Zpívající fontána, kostel Nanebevzetí P. Marie 18.15 Odjezd z Mariánských Lázní do Teplé (19 km) 18.45 Příjezd do Teplé 19.00 Večeře v hotelu Neděle 03.05.2015 7.30 Snídaně v hotelu 8.30 Mše svatá v klášterním kostele Zvěstování P. Marii v Teplé 9.45 Odjezd z Teplé do Kladrub (38 km) 10.30 Příjezd do Kladrub 11.00-12.00 Prohlídka kláštera (bývalé benediktinské opatství) 12.30 Odjezd z Kladrub do Chotěšova (19 km) 13.00 Příjezd do Chotěšova 13.30-14.30 Prohlídka kláštera (bývalý konvent premonstrátek, později salesiánek) 14.45 Odjezd z Chotěšova do Plzně (19 km) 15.15 Příjezd do Plzně 16.00-17.00 Prohlídka katedrály sv. Bartoloměje 18.00 Odjezd z Plzně do Chrudimi (222 km) 21.00 Příjezd do Chrudimi