Adorace

Podrobnosti o akci

  • Termín: 14. 1. 2015, 19:00
  • Místo: Kaple

Pozvánka

Ve středu 14. 1. od 19 hodin bude adorace v kapli na faře. V rámci přípravy na Národní eucharistický kongres přichystaly jednotlivé diecéze šest základních přípravných témat pro prvních šest měsíců roku. Zveme na první téma Eucharistie a jednota. Součástí NEK bude i slavení Těla a Krve Páně a vyvrcholí v sobotu 17. 10. společným slavením eucharistie a průvodem v centru Brna.