Co jsou dříve vyslovená přání a jak je správně sepsat?

Podrobnosti o akci

  • Termín: 23. 6. 2015, 18:00
  • Místo: Hospic Chrudim

Pozvánka

Dříve vysloveným přáním se rozumí vyjádření pacienta ohledně případné budoucí péče pro případ, že v budoucnu o ní nebude již moci sám rozhodnout. Na kurzu nejprve zazní krátká přednáška právničky JUDr. Heleny Krejčíkové, PhD. a lékaře a etika MUDr. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D. o podstatě a smyslu dříve vyslovených přání, a následně bude každý mít možnost si zkusit dříve vyslovené přání sepsat.