Diecézní setkání ministrantů

Podrobnosti o akci

  • Termín: 19. 9. 2015, 9:00
  • Místo: Hradec Králové

Pozvánka

\"Ministrantské Diecézní ministrantské setkání bude letos v Hradci Králové dne 19. září. Hostující farností je farnost Hradec Králové – Pražské Předměstí. Tématem setkání bude přiblížení starozákonních smluv jako předobrazů Smlouvy Nové a věčné – tímto chceme ministrantům přiblížit motto Národního eucharistického kongresu. Program setkání: 9.00 poznáváme se vzájemně – zahájení programu v Církevním domově mládeže v Hradci Králové – Kuklenách (u sester salesiánek) 11.00 přestávka na oběd 11.30 uvedení do tématu setkání 12.00 hledání kešek a řešení úkolů 13.30 dořešení úkolů před katedrálou 14.00 závěr v katedrále 14.45 průvod z biskupství do katedrály na Mši sv. 15.00 Mše sv. s diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem 16.00 agapé + společné foto v zahradách biskupské rezidence Praktické informace: – jídlo bude zajištěno farností Hradec Králové – Pražské Předměstí; – z nádraží (jak vlakového, tak autobusového) budou ministranti přepravování MHD za pomocí pořadatelů; – setkání je zaměřeno na věkové skupiny od 7 – 18 let; je přístupné pro ministranty, ale také pro děvčata, která pomáhají v liturgické službě; – prosíme, aby si ministranti přinesli sportovní oblečení, obuv, ministrantské oblečení a kartičku ZP; – přihlašování na ministranti.bihk.cz do 12. září.