Neuralgické body české duchovní tradice

Podrobnosti o akci

  • Termín: 20. 10. 2015, 18:00
  • Místo: Přednášková síň Vodních zdrojů

Pozvánka

Přednáška P.doc. PhDr. Tomáše PETRÁČKA, Ph.D., Th.D Uzlové momenty a postavy českých dějin od počátků českého státu a křesťanství, přes husitství a rekatolizaci až k historickým kořenům současného českého bezvěrectví.