Slavnostní poutní bohoslužba

Podrobnosti o akci

  • Termín: 7. 8. 2016, 10:00
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

Celebruje Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, hudbou a zpěvem doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr. Po mši svaté bude beseda s Mons. Janem Vokálem. Od 12 do 15 hodin možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.