Vzpomínka na biřmování

Podrobnosti o akci

  • Termín: 26. 11. 2016, 7:30
  • Místo: kostel NPM, fara

Pozvánka

BYLA neděle 26. listopadu 2006, slavnost Ježíše Krista Krále. Kostel byl našlapaný. Nervózně jsme přešlapovali a naposledy upravovali své slavnostní šaty. Za malou chvíli začínala mše svatá. Přijel biskup Dominik Duka. A my přijímali svátost biřmování. Bylo nás na čtyřicet… BUDE sobota 26. listopadu 2016, tedy deset let poté. Možná jsme za tu dobu prožili krásné chvíle, možná i těžké. Přijďte opět poděkovat za dar, který jsme tehdy obdrželi. Zveme do kostela na ranní mši svatou v 7:30 a následnou společnou snídani tehdejších biřmovanců na faře. Prosíme, přineste něco na stůl. Děkujeme!