Slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

Podrobnosti o akci

  • Termín: 5. 8. 2017, 18:00
  • Místo: kostel sv. Kateřiny