Salvátorská pouť

Podrobnosti o akci

  • Termín: 12. 8. 2018, 10:00
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

čtvrtek 9. 8. – farní sál
19:00 – přednáška doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. „Proměnění Páně v teologii a umění“

pátek 10. 8. – kostel sv. Kateřiny
19:30 – večer chval – křesťanské písně, biblické texty, modlitba

sobota 11. 8. – kostel sv. Kateřiny
18:00 – slavnostní zpívané nešpory, adorace

neděle 12. 8. – kostel Nanebevzetí Panny Marie
8:30 – mše svatá
10:00 – slavnostní poutní bohoslužba, celebruje Mons. Josef Kajnek, doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr
11:30 – 15:00 – možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora