Roráty pro děti, snídaně na faře

Roráty pro děti, snídaně na faře

Podrobnosti o akci

  • Termín: 15. 12. 2018
  • Místo: kostel NPM + fara

Pozvánka

Zveme tuto sobotu 15. 12. na rorátní bohoslužbu od 7 hodin v kostele NPM. Přineste si lucerničky, zveme také děti. Po mši zveme všechny na tradiční snídani na faře. Prosíme, přineste něco na stůl.