Farní den a oslava 25 let výročí kněžství P. Jiřího - ZMĚNA

Farní den a oslava 25 let výročí kněžství P. Jiřího - ZMĚNA

Podrobnosti o akci

  • Termín: 13. 9. 2020, 10:00 - 17:00
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

S ohledem na nepříznivý vývoj situace s nemocí covid-19 jsem se rozhodl, že Farní den proběhne pouze v kostele. V 10 hodin bude mše svatá a potom v 16 hodin Modlitba chvály a díků za dar kněžského povolání. Společný oběd a program na faře tedy nebude. Děkuji všem, kteří toto setkání připravovali, moc si toho vážím, ale nechtěl bych, aby byl kdokoliv vystaven při tomto setkání zdravotnímu riziku. Váš otec Jiří.