Slavnostní poutní bohoslužba (Salvátorská pouť)

Podrobnosti o akci

  • Termín: 9. 8. 2020, 10:00 - 11:30
  • Místo: Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozvánka

Celebruje P. Karel Dvořák, novokněz a kaplan z Litomyšle. Doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr (Karel Židek – Missa in honorem sanctissimi Salvatoris, op. 79).

Po skončení bohoslužby průvod s milostným obrazem a modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně, nakonec požehnáním městu.

Poté bude možné přijmout novokněžské požehnání.