Celodenní adorace a svátost smíření na první pátek

Podrobnosti o akci

  • Termín: 2. 7. 2021, 8:00 - 18:00
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

V pátek 2. 7. bude celodenní adorace od 8 do 16 hod, prosím, zapisujte se vzadu na stolku. Od 16 hod příležitost ke svátosti smíření, budu zpovídat sám.