Salvátorská pouť 2021

Salvátorská pouť 2021

Podrobnosti o akci

  • Termín: 7. 8. 2021, 18:00 - 8. 8. 2021, 15:00
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

sobota 7. 8. 2021 – kostel sv. Kateřiny

18:00 – Slavnostní zpívané nešpory, adorace

Liturgii předsedá P. ThLic. Jan Šlégr, zpěvem provází sbor Salvátor.

 

neděle 8. 8. 2021 – kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:30 – Mše svatá - celebruje P. ThLic. Jan Šlégr

10:00 – Slavnostní poutní bohoslužba - celebruje P. ThLic. Jan Šlégr

Doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr

(Karel Židek – Missa in honorem sanctissimi Salvatoris, op. 79)

 

11:30 - 15:00 - Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora