Farní den

Farní den

Podrobnosti o akci

  • Termín: 26. 6. 2022, 10:00 - 18:00
  • Místo: kostel NPM, fara

Pozvánka

Zveme příští neděli na Farní den. Začne mší svatou ve farním kostele v 10 hodin. Mše v 8:30 nebude. Po mši jste zváni na společný oběd na faře, připraven je krátký program.  

 

Prosíme o pomoc s přípravami:

ve středu 22. 6. od 16 hodin úklid dvorku a klubovny

v sobotu 25. 6. od 18 hodin chystání stolů

v neděli prosím přineste něco na stůl