24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána

Podrobnosti o akci

  • Termín: 17. 3. 2023, 8:00 - 18. 3. 2023, 8:30
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

V pátek 17. března se chceme připojit k iniciativě papeže Františka: 24 hodin pro Pána.

Začneme adorací od 8  do 17:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, po ní bude křížová cesta a mše svatá, potom bude pokračovat adorace v kapli na faře až do sobotní 8. hodiny ranní. Následuje modlitba růžence a mše svatá v 8:30 hodin v kostele NPM 24 hodin pro Pána uzavře.

Konání je možné, pouze pokud bude adorace plně obsazena. Zapisujte se prosím na připravený arch, případně volejte farní kancelář.