Večer chval

Večer chval

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 12. 2023, 18:00
  • Místo: Pardubice, KD Dukla

Pozvánka

Zveme v pátek 1. 12. od 18 hodin na Večer chval do Pardubic, uskuteční se v KD na Dukle. Během večera zazní slovo od otce Jana Uhlíře, pardubického arciděkana, pozváni jsou i další místní kněží. Přijďte a pozvěte i své známé.