Přihlášky na sobotu pro chlapy

Podrobnosti o akci

  • Termín: 17. 4. 2013

Pozvánka

O tomto víkendu proběhne sobota pro chlapy, kterou povede Mgr. Jiří Černý. Mši svatou bude soužit P. Tomáš Mlýnek. Do dnešního dne se závazně přihlašujte. Program: • v 8:30 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie • 9:30 – 12:00 hodin přednášky ve farním sále • ve 12:00 hodin společná modlitba v kapli • oběd na faře • 13:30 – 15:00 hodin sportování v tělocvičně Cena za oběd 50 Kč, sportovní obuv s sebou.