Nešpory, adorace, uctění obrazu Nejsv. Salvátora

Podrobnosti o akci

  • Termín: 10. 8. 2013, 18:00
  • Místo: Chrudim, kostel sv. Kateřiny

Pozvánka

Po slavnostních zpívaných nešporách bude následovat adorace Nejsvětější svátosti oltářní a možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora. Nácvik na nešpory pro zájemce od 16:30 v kostele sv. Kateřiny.