Příprava na biřmování a první svaté přijímání

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 1. 2014

Pozvánka

Po Novém roce začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování (od 14 let) a na první svaté přijímání (2.–3. třída ZŠ). Hlaste se na faře nebo do archů v kostele.