Den otevřených dveří památek

Podrobnosti o akci

  • Termín: 14. 9. 2013, 9:00
  • Místo: Chrudim, kostely

Pozvánka

Všechny památky jsou otevřeny zpravidla od 9 do 18 hodin. Kostel Nanebevzetí Panny Marie • komentovaná prohlídka (T. Pavlík, 45 minut – v 9 hodin) • podrobná prohlídka (T. Pavlík, 90 minut – v 15 hodin) • výstup do věže kostela – volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Kostel sv. Kateřiny • volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Kostel sv. Michaela • volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Kostel Povýšení sv. Kříže (hřbitovní) • přednáška o významných hrobech a vojenském pohřebišti (P. Kobetič – J. Vaněček, 60 minut – v 10 a ve 14 hodin) • volná prohlídka s výkladem na požádání (9–18 hodin) Sloup Proměnění Páně (Resselovo náměstí) • komentovaná prohlídka (T. Pavlík, 45 minut – ve 14 hodin) Novoměstská kašna (Žižkovo náměstí) • komentovaná prohlídka (T. Pavlík, 30 minut – v 10 hodin) (jedná se o výběr z památek otevřených v Chrudimi, na nichž se podílí naše farnost)