O dominikánských misiích

Podrobnosti o akci

  • Termín: 13. 10. 2013, 9:30
  • Místo: Farní sál

Pozvánka

V neděli 13. 10. přijede do naší farnosti Martin Rosenbaum, aby nám představil a přiblížil aktivitu - dominikánské misie, které plánujeme v Chrudimi uskutečnit. Zveme ty, kteří by se o této připravované akci něco rádi dozvěděli, případně se do ní aktivně zapojili. Setkání proběhne po mši svaté na faře.