Zasvěcení diecéze Panně Marii

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 1. 2014, 14:00
  • Místo: Hradec Králové, katedrála

Pozvánka

Biskup Jan Vokál zve diecézany na společné slavení mše svaté v katedrále Svatého Ducha na slavnost Matky Boží Panny Marie na první den nového roku 2014 od 14 hodin. \"Plakát\"/ Při této bohoslužbě bude zahájen jubilejní 350. rok diecéze. Otec biskup zasvětí naši diecézi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – podobně jako v říjnu svěřil celý svět pod ochranu Panny Marie Svatý otec František. Rovněž bude odhalen nový erb diecéze s mariánským „M“, které doplní Svatodušní holubici. V průběhu bohoslužby budou bohoslovci (včetně Petra a Vojty) veřejně přijímat kandidaturu kněžství a jáhenství.