Tříkrálová sbírka

Podrobnosti o akci

  • Termín: 4. 1. 2013
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

Farní charita zve ke spolupráci na Tříkrálové sbírce, která se bude konat v sobotu 4. 1. 2014. Prosíme Vás, kdo se můžete zúčastnit jako vedoucí skupinek koledníků, abyste se psali do formuláře. Děti, které by rády chodily jako koledníci, ať si na stolku vyzvednou souhlas pro rodiče.