Biřmování

Podrobnosti o akci

  • Termín: 24. 5. 2015
  • Místo: Chrudim, NPM

Pozvánka

Na slavnost Seslání Ducha svatého přijmou biřmovanci z naší farnosti dary Ducha svatého. Provázejme je svou modlitbou. \"Biřmovanci\"/