Celodenní adorace

Podrobnosti o akci

  • Termín: 19. 6. 2014, 8:00
  • Místo: Kostel NPM

Pozvánka

Zveme vás k modlitbě před Nejsvětější svátostí při slavnosti Těla a Krve Páně.